Trưởng thành: 6 người mà…

Một trong những điều tuyệt vời của cuộc sống đó là sự tương tác qua lại giữa các cá nhân với nhau trong xã hội. Một số người sẽ trở nên qua...

Chiến thắng nào khi không…

“Dù có sinh ra ở vạch đích hay không, khi một người thất bại, họ cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn.” (more…)...