Magazine Flipping

Sẵn sàng cho những cánh…

Trong cuộc sống, những 'cơn gió' của hoàn cảnh sẽ 'thổi' vào tất cả chúng ta, khiến cho dòng chảy cuộc sống đôi khi không thể nắm bắt và làm...

Tạm ngừng “quay” để “tiến”…

Công việc trong đời người tựa chiếc chong chóng nhiều màu sắc, quay hay dừng cũng chỉ vô định phụ thuộc vào cơn gió. Cứ thế những cơn gió lạ...