PPP_2021.03.31
PPP_2021.03.15
MOVENPICK CAMRANH_2021.03.31

Chấp nhận những thiếu sót…

Con người hoàn hảo và mọi thứ hoàn hảo không tồn tại. Đừng đòi hỏi bản thân vì những thiếu sót của bạn. Nhưng, chấp nhận những thiếu só...

Một người có thể sống…

“Mỗi chúng ta sinh ra đều rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể chọn sống một cách rực rỡ trong cuộc đời vốn bình thường của chính mình.” ...