Người đàn ông bạn yêu,…

Yêu và cưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng tình cảm của một người vẫn có thể "trước sau như một" và thủy chung đến cùng nếu họ ...

Thái độ sống sẽ quyết…

Ngay trong lúc thế giới đang trở nên hỗn loạn thế này, chúng ta hãy cứ sống đơn giản một chút, tích cực nhiều hơn để không phải sợ hãi, nao ...