Travel & Cuisines

Chiếc vé dạ yến 10.000USD và câu chuyện tiệc tùng của giới siêu giàu thời bình thường mới

Những giới hạn về việc đi lại và tụ tập mà chính phủ các nước đang áp dụng nhiều nơi trên thế giới dường như không ngăn nổi thú vui tiệc tùng của giới siêu giàu. Từ những bữa ăn thượng hạng ở các nhà hàng năm sao được limousine mang tận nhà khi vẫn c...