từ thiện

Doanh nhân và Từ thiện

Người ta thường đi làm từ thiện khi bản thân và gia đình đã vô cùng dư dả về vật chất. Với giới doanh nhân, điều này càng thể hiện rõ nét hơn. Từ thiện xuất phá...