talkshow

Talkshow Inside Insights

Sự kiện “Inside Insights” do tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức vào ngày 22/10/2019 đã lan tỏa những thông điệp ý nghĩa từ chân dung của những nữ doanh nhân thành c...

Talkshow Live.Love.Laugh

Vào ngày 24/6/2022, sự kiện đầu tiên của chuỗi talkshow “Live.Love.Laugh – The way we are living” đã được tổ chức bởi Tạp chí Nữ Doanh Nhân. Đề tài được thảo l...