YÊU

Lụy tình

Một khi tình đã hết, trái tim người ấy dành cho ta cũng đã nguội lạnh tự bao giờ. Vậy còn tiếc nuối chi, níu kéo làm gì để những kỷ niệm đẹp về nhau cũng nhạt n...