workshop Love Potion

Workshop LOVE POTION

Ngày 10/2/2023, Tạp chí Nữ Doanh Nhân đã tổ chức thành công buổi workshop thuộc chuỗi series Live.Love.Laugh mang tên “Love Potion”. Hơn 40 khách mời đã cùng h...