workshop Life Planning

Workshop LIFE PLANNING

Chủ đề đầu tiên ‘LIFE PLANNING – LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI’ của chuỗi hội thảo kết nối MeetUp do Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức đã chính thức ra mắt vào n...