TECH

Căn bếp thông minh

Kỉ nguyên “Internet of things” đang đến rất gần nhờ sự xuất hiện của những thiết bị kết nối như smartphone, tablet. Sau smartphone, giờ là kỉ nguyên của smartho...