Talkshow “Live.Love.Laugh”

Talkshow Live.Love.Laugh

Vào ngày 24/6/2022, sự kiện đầu tiên của chuỗi talkshow “Live.Love.Laugh – The way we are living” đã được tổ chức bởi Tạp chí Nữ Doanh Nhân. Đề tài được thảo l...