Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tháo gỡ vướng mắc chứ không phải hình sự hóa

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chủ trì, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam 2016. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể, mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình khó khăn của doanh nghiệp, mà có người thường gọi là “doanh nghiệp bị hụt hơi” đã phản ánh rất rõ trong kết quả tăng trưởng kinh tế vừa qua. Tăng trưởng Việt Nam mặc dù có thành tựu những vẫn dựa vào chiều rộng. Chính sách của Chính phủ tới thực tế còn cắt khúc, thể chế kinh tế thị trường chưa thực sự đồng bộ, chưa tạo được động lực cho phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, chưa đảm bảo được cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi trong điều kiện kinh tế thị trường. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị

Về những giải pháp phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng nói, trước khi đề cập đến các hỗ trợ của Chính phủ thì chính bản thân các doanh nghiệp phải biết phải làm gì. Doanh nghiệp phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, phải cắt giảm chi phí, hoạt động một cách liêm chính…

Về vấn đề ban hành chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước phải đảm bảo được chính sách có tính tiên lượng, “không sớm nắng chiều mưa”, không hồi tố chính sách. Điều quan trọng là cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định doanh nghiệp và người dân hoạt động. Thủ tướng cũng lưu ý, các cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành chính sách phải chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình. Phải lượng hóa được những tác động của chính sách, để doanh nghiệp tính toán được với chi phí trong thi hành, tuân thủ chính sách…
Thủ tướng cho biết, tinh thần của cơ quan ban hành chính sách đó là các quy định phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhận khó khăn về phía cơ quan Nhà nước, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Khơi nguồn đổi mới kinh doanh tạo những cơ chế riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển, nhất là trong bối cảnh hội nhập.

Với 96% doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng khẳng định “đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi doanh nghiệp tư nhân là động lực của phát triển kinh tế”. Đồng thời, cam kết ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, trừ những trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời, Chính phủ hứa sẽ tạo điều kiện cho các quỹ nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Coi doanh nghiệp FDI là những người bạn đồng hành của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, Chính phủ sẽ tập hợp rà soát và công bố công khai những điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện này và kiên quyết loại bỏ những điều kiện kinh doanh không phù hợp, nghiêm cấm ban hành những luật, Nghị định gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Dân trí