Rex Hotel_2019.11.29
Lotte Legend_2019.12.31

tại sao mọi người không lắng nghe bạn