The Grand Hồ Tràm_2020.10.25

lễ ký kết thỏa thuận hợp tác