Nestlé Việt Nam nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc Gia