hành động

QUOTE OF LIFE

15 SỰ THẬT MÀ TA BUỘC PHẢI CHẤP NHẬN: 1Một số quan hệ sẽ hạnh phúc, một số khác sẽ trở thành bài học Dù thế nào thì bạn cũng đừng hối tiếc vì biết một người...