Workshop Step in Flavors: Câu chuyện ẩm thực và những đóa hoa rực rỡ tôn vinh phụ nữ Việt Nam

Ngày 05 tháng 10 năm 2023, Tạp chí Nữ Doanh Nhân đã tổ chức workshop STEP IN FLAVORS, nằm trong chuỗi Step in Style với những câu chuyện về ẩm thực thú vị từ những chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, workshop cắm hoa là hoạt động đặc … Continue reading Workshop Step in Flavors: Câu chuyện ẩm thực và những đóa hoa rực rỡ tôn vinh phụ nữ Việt Nam