Vượt qua vòng phỏng vấn ở các công ty Nhật Bản như thế nào?

Vượt qua vòng hồ sơ, sắp tới bạn sẽ bước vào vòng phỏng vấn với nhà tuyển dụng công ty Nhật Bản và bạn không biết sẽ phải trang bị những gì để gây ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng? Liệu phỏng vấn ở các công ty Nhật Bản có khác biệt gì … Continue reading Vượt qua vòng phỏng vấn ở các công ty Nhật Bản như thế nào?