Vì sao chúng ta thường thiếu quyết đoán trong cuộc sống?

Thiếu quyết đoán không phải là một đặc điểm tính cách bẩm sinh mà đó là dấu hiệu cho thấy rằng có gì đó về suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang đi sai chiều và khiến bạn rơi vào căng thẳng… Suy nghĩ đúng đắn kết hợp với hành động đúng lúc là … Continue reading Vì sao chúng ta thường thiếu quyết đoán trong cuộc sống?