“Văn hóa chiến thắng” trong doanh nghiệp: Nhà lãnh đạo đóng vai trò gì?

Đối thủ của doanh nghiệp có thể “sao chép” bất kỳ thứ gì ở công ty bạn: từ chiến lược, sản phẩm cho đến hệ thống, cơ cấu tổ chức. Nhưng có một điều họ không thể nào xây dựng được – đó là văn hóa. Đóng một vai trò quan trọng trong việc kiến … Continue reading “Văn hóa chiến thắng” trong doanh nghiệp: Nhà lãnh đạo đóng vai trò gì?