Trưởng thành, cần sự dũng cảm!

Trong tác phẩm nổi tiếng “The Catcher In The Rye” (Bắt trẻ đồng xanh) của mình, J. D. Salinger đã viết “Dấu hiệu của một kẻ non nớt chưa chín chắn đó là hắn ta sẽ muốn chết thật oai hùng vì một lí tưởng vĩ đại nào đó. Còn một người trưởng thành sẽ … Continue reading Trưởng thành, cần sự dũng cảm!