Tổng giám đốc, Wall Street English Việt Nam, Michel Le Quellec: Ở Việt Nam dễ tìm được người giỏi

“Săn đón” nhân sự giỏi, quản lý và thúc đẩy họ – những con người với rất nhiều xúc cảm phức tạp luôn khiến các nhà quản lý băn khoăn, đặc biệt trong một ngành dịch vụ mà lao động nữ chiếm số lượng áp đảo như giáo dục, tuy nhiên quý ông Michel Le … Continue reading Tổng giám đốc, Wall Street English Việt Nam, Michel Le Quellec: Ở Việt Nam dễ tìm được người giỏi