CEO Ngọc trai Hoàng Gia, Đoàn Bạch Phụng: Ngọc sáng nhờ công mài dũa

Phải mất 6 năm ròng rã một con trai mới cho ra đời một viên ngọc đen Tahiti – loại ngọc được xem là báu vật của đại dương. Và người nuôi ngọc cũng phải mất chừng ấy thời gian, thậm chí hơn nữa để mang đến cho đời những viên ngọc lấp lánh. Riêng … Continue reading CEO Ngọc trai Hoàng Gia, Đoàn Bạch Phụng: Ngọc sáng nhờ công mài dũa