#INTERVIEW | Shark Thái Vân Linh: Cuộc đời phải do mình làm chủ!

Ở thuở đôi mươi khi còn chưa rõ ràng thành công trông như thế nào, nhưng cô gái mang tên Thái Vân Linh đã sớm ý thức rằng chỉ có chăm chỉ mới có thể đưa bản thân chạm đến khát khao đó. Để rồi từ chính sự chăm chỉ đầy khiêm tốn đó, cô … Continue reading #INTERVIEW | Shark Thái Vân Linh: Cuộc đời phải do mình làm chủ!