Thắp lại lửa yêu thương

Sau 8 năm chung sống, chúng tôi quyết định ly thân, phần vì lửa lòng đã nguội, phần vì khoảng cách cả hai cứ lớn dần. Tôi có thể gầy dựng công ty với gần trăm nhân viên nhưng lại bất lực trước cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc? Thật không cam tâm… “Chúng … Continue reading Thắp lại lửa yêu thương