Thành công bắt nguồn từ lý tưởng

Công thức nào làm nên sự thành công của một nhà lãnh đạo? Tiềm lực kinh tế, nhân lực xuất sắc hay chiến lược thị trường thông minh? Nếu cho rằng đây là đáp án đúng thì có vẻ như bạn chỉ đang nhìn vào phần nổi của tảng băng trôi. Rất nhiều nhà lãnh … Continue reading Thành công bắt nguồn từ lý tưởng