Tập trung vào người mua hay nhà bán lẻ?

Để thành công, cần hiểu người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cụ thể hơn là đối với kênh bán hàng truyền thống, các nhà sản xuất cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhà bán lẻ – đối tượng thường bị các nhà tiếp thị/quản lý nhãn hàng xem nhẹ và/hoặc … Continue reading Tập trung vào người mua hay nhà bán lẻ?