Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức thành công workshop thời trang “Step in Styling”

Vừa qua ngày 28/10/2022, Tạp chí Nữ Doanh Nhân đã tổ chức thành công workshop thời trang “Step in Styling” thu hút nhiều quản lý trẻ tham gia là những người có nhiều khát vọng và đang tìm kiếm phong cách khẳng định bản thân. Với mục đích kết nối, truyền cảm hứng và lan … Continue reading Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức thành công workshop thời trang “Step in Styling”