Phỏng vấn bàn tròn: Tài sắc hội tụ

Dù mỗi người một vẻ nhưng họ đều là những phụ nữ tài, sắc đại diện cho các nữ doanh nhân Việt thế hệ kế thừa. Không chỉ tràn trề nhiệt huyết với công việc mà còn hiểu rõ những giá trị cần và muốn theo đuổi trong cuộc sống. Nhân dịp Xuân mới Đinh … Continue reading Phỏng vấn bàn tròn: Tài sắc hội tụ