Sức ảnh hưởng và bài học từ các Chính trị gia

Một trong những điểm tương đồng giữa các chính trị gia và các nhà doanh nghiệp đó chính là nghệ thuật sử dụng sức ảnh hưởng thay vì quyền lực. Các chính trị gia đã “tích lũy” sức mạnh này như thế nào? Hãy đọc cùng Nữ Doanh Nhân và tin chắc, bạn sẽ học … Continue reading Sức ảnh hưởng và bài học từ các Chính trị gia