“Sống xanh” theo cách phụ nữ hiện đại

Có rất nhiều cách để có một lối sống xanh hơn mỗi ngày. Nhưng dưới góc độ là những người phụ nữ hiện đại, lối sống thân thiện với môi trường sẽ được thực hiện như thế nào? Những vật phẩm làm tự nhựa dường như luôn hiện hữu thường trực xung quanh chúng ta: … Continue reading “Sống xanh” theo cách phụ nữ hiện đại