Sẻ chia tâm tình, vun bồi hạnh phúc

Tựa như biên độ dao động của một con lắc khi được kéo khỏi vị trí đứng yên, sự chia sẻ trong hôn nhân để tạo nên những điểm chung gắn kết rồi cũng mai một và giảm dần theo thời gian. Hôn nhân dường như chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. … Continue reading Sẻ chia tâm tình, vun bồi hạnh phúc