“Sao” công sở

Người ta vẫn nói, sự chăm chỉ, nỗ lực có thể chui rèn, nhưng trí thông minh vốn bẩm sinh. Không phải ai sinh ra cũng được ưu ái ban cho sự “thông minh hơn người”. Đồng thời, chẳng phải sự thông minh lúc nào cũng được nhìn nhận, thừa nhận và chấp nhận. Có … Continue reading “Sao” công sở