Ra mắt Trung tâm bất động sản trực tuyến TimHome

Ngày 17/5 vừa qua, Công ty công nghệ bất động sản quốc tế Homsters.com ra mắt mô hình công nghệ bất động sản Timhome.vn, được thiết kế đặc biệt dành cho thị trường Việt Nam, mang đến các giải pháp gia tăng hiệu quả bất động sản thông qua việc sử dụng công nghệ kết nối … Continue reading Ra mắt Trung tâm bất động sản trực tuyến TimHome