Quy tắc của cuộc sống hạnh phúc: Phàn nàn ít hơn, trân trọng nhiều hơn!

Ai đó đã nói: “Không phải người hạnh phúc là những người biết ơn, mà chính những ai biết hàm ơn mới là người hạnh phúc.” Đừng ca thán hay phàn nàn mà hãy suy nghĩ tích cực và biết ơn những gì cuộc sống này mang lại bạn nhé! Vì đến một thời điểm … Continue reading Quy tắc của cuộc sống hạnh phúc: Phàn nàn ít hơn, trân trọng nhiều hơn!