Chủ tịch, Tổng Giám Đốc URC Việt Nam, Laurent Levan: Tôi ngưỡng mộ sự tài giỏi của phụ nữ Việt Nam

Ông Laurent Levan, Chủ tịch & Tổng Giám đốc của URC Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tài năng của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời đề cao sự đóng góp của các nữ lãnh đạo đối với sự thành công của công ty. Ông có nhận xét gì … Continue reading Chủ tịch, Tổng Giám Đốc URC Việt Nam, Laurent Levan: Tôi ngưỡng mộ sự tài giỏi của phụ nữ Việt Nam