Phát triển trong khó khăn – 5 điều cần nhớ!

Trong mọi bối cảnh kinh tế, chủ doanh nghiệp luôn là những người không bao giờ ngồi yên và chờ đợi thời cơ tự rơi xuống tay mình. Họ là những người có thể tự tạo ra cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, đồng hành cùng mỗi quyết định đầu tư thêm chi phí … Continue reading Phát triển trong khó khăn – 5 điều cần nhớ!