Phát động cuộc thi vẽ minh họa du lịch đảo Jeju tại Việt Nam

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) và Cục xúc tiến Du lịch Jeju tại Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi vẽ minh họa với chủ đề “Từ nét vẽ, đến Jeju” từ ngày 11/4 đến 8/5/2022. Trong hai năm vừa qua, mặc dù du lịch quốc tế … Continue reading Phát động cuộc thi vẽ minh họa du lịch đảo Jeju tại Việt Nam