Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Redwok và Sudest Production: “Không bao giờ là đủ để nếm trải trong kinh doanh!”

Đối diện với chúng tôi lúc này dường như không phải người phụ nữ là Thành viên HĐQT, Công ty Redwok và Sudest Production và đã chạm đến đỉnh thành công. Bởi đôi mắt ánh lên niềm đam mê cháy bỏng khi bàn về câu chuyện kinh doanh của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh đã … Continue reading Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Redwok và Sudest Production: “Không bao giờ là đủ để nếm trải trong kinh doanh!”