NTK Phương My: Cạnh tranh để phát triển bản thân

Có rất nhiều điều để có thể nói về cuộc gặp gỡ với Phương My lần này. Trong những khoảnh khắc ít ỏi khi nói về mình, Phương My thổ lộ: “Ai gặp tôi từ 5 hay 10 năm trước đều bảo rằng, tôi hầu như chẳng có gì thay đổi. Bởi khi theo đuổi … Continue reading NTK Phương My: Cạnh tranh để phát triển bản thân