Những cục cưng thích vào đời sớm

Bỏ học để đi làm hay “vào đời sớm” gần như là khái niệm mặc nhiên dành cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, không khỏi ngạc nhiên khi trong những gia đình kinh tế khá giả, giàu có, một ngày đẹp trời, con bỗng dưng tuyên bố chắc nịch: sẽ … Continue reading Những cục cưng thích vào đời sớm