Những bàn tay nhỏ xinh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ

Với triết lý giản dị “Góp 1 bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ”, quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ đã thu hút rất nhiều bàn tay hướng về, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong số đó, có rất nhiều bàn tay nhỏ xinh của các bé thơ đã và đang làm nên những … Continue reading Những bàn tay nhỏ xinh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ