Người có tâm lý lưỡng tính có khả năng sáng tạo hơn người khác

Đàn ông thì phải nam tính còn đàn bà thì phải nữ tính. Đó dường như là quy chuẩn bất di bất dịch mà con người tuyệt đối tin tưởng, trong hàng nghìn năm qua. Cũng bởi định kiến giới tính này mà chúng ta thường vô thức đàn áp nét cá tính hay phẩm … Continue reading Người có tâm lý lưỡng tính có khả năng sáng tạo hơn người khác