Nghịch lý 1% và sự ra đời của một công cụ lắng nghe mạng xã hội

Dịch vụ Social Listening đã du nhập vào Việt Nam 3 năm trở lại đây và được các doanh nghiệp nước ngoài đón nhận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt còn chưa xem là công cụ thiết yếu bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan. Chưa đến 1% Doanh nghiệp Việt Nam sử … Continue reading Nghịch lý 1% và sự ra đời của một công cụ lắng nghe mạng xã hội