Ngăn chặn những thói quen vô tình “phát tán” sự căng thẳng

Có một số dấu hiệu căng thẳng thường bị bỏ qua, hay đúng hơn, các dấu hiệu tưởng chừng là thói quen mỗi ngày sẽ góp phần khiến sự căng thẳng được kích hoạt và khiến bạn không thể khống chế tình trạng tinh thần của cơ thể… Căng thẳng ảnh hưởng đến tất cả … Continue reading Ngăn chặn những thói quen vô tình “phát tán” sự căng thẳng