Networking – Chìa khóa thành công “phải-có” của start-up

Bạn sẽ không bao giờ biết những cơ hội bạn khám phá lớn đến đâu nếu bạn không ra ngoài gặp gỡ mọi người và thiết lập mạng lưới quan hệ rộng lớn cho riêng mình. Trong kinh doanh, đặc biệt khi khởi nghiệp, xây dựng mối quan hệ là điều vô cùng quan trọng … Continue reading Networking – Chìa khóa thành công “phải-có” của start-up