Nâng tầm lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp

Việt Nam đang nằm trong nhóm những quốc gia phát triển trong việc xóa bỏ khoảng cách giới và thực hiện tốt bình đẳng giới. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động và làm quản lý hoặc làm chủ doanh nghiệp cũng đạt mức cao. Với sự hiện diện tích cực trong … Continue reading Nâng tầm lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp