Tổng Giám đốc Mekong Capital, Chad Ovel: Tầm nhìn xa là tuyên bố của sự thành công

Vốn là ngành nghề được xã hội đánh giá cao, nghề tư vấn đầu tư tài chính luôn đòi hỏi những người theo đuổi nó phải nỗ lực rất nhiều trong chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. Và ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital đã chứng minh rằng để trở thành một … Continue reading Tổng Giám đốc Mekong Capital, Chad Ovel: Tầm nhìn xa là tuyên bố của sự thành công