Mãnh liệt sắc đỏ

Bên trong sắc màu tột đỉnh này là sự ẩn dụ về những khía cạnh cảm xúc đối lập, giữa sự sống và cái chết, tình yêu và khát vọng, sự trong sáng lẫn dạn dày kinh nghiệm… Và chính những xúc cảm chạm đến giới hạn này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh … Continue reading Mãnh liệt sắc đỏ