Lý do bạn luôn cảm thấy điện thoại của mình rung nhưng không phải!

Có thể ai cũng quen với cảm giác này: bạn cảm thấy điện thoại rung một cách rõ rệt, bạn vội thò tay vào túi quần để lấy điện thoại nhưng thực tế thì chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào, thậm chí trong một số trường hợp bạn còn không để điện thoại … Continue reading Lý do bạn luôn cảm thấy điện thoại của mình rung nhưng không phải!