Luận về… thất tình

Có người thất tình, bỏ trốn đi thật xa, cắt hết các mối liên hệ, không gặp ai nữa. Có người thất tình nặng hơn, nhảy sông tự tử. Có người thì tìm ngay một đối tượng khác cố yêu lấy yêu để, mong sao xóa bỏ được hình bóng cũ. Nhưng có người thất … Continue reading Luận về… thất tình