Lòng dũng cảm – Nhân tố X của thành công

Một tinh thần dũng cảm trong kinh doanh, không có nghĩa là phải mạnh mẽ về thể chất, càng không phải nhắm mắt làm liều một điều gì đó, mà đôi khi đó là việc đương đầu với nỗi sợ hãi, bắt đầu một hướng đi mới để tạo nên sự thay đổi. pple đã … Continue reading Lòng dũng cảm – Nhân tố X của thành công